27 Disember, 2009

Kaedah menghafal morse code lebih berkesan

Dibahagi kepada sembilan kumpulan termasuk nombor berdasarkan
bilangan ketukan, bilangan dit dan dah di samping itu kumpulan
ketukan sama ada dit atau dah.

Jangan keliru ejaan. Pada awalnya di eja di dan apabila berakhir
di eja dit, ini berdasarkan nada bunyi yang sebenar.

1. Dit
E dit
I di-dit
S di-di-dit
H di-di-di-dit

Ketukan mengikut susunan huruf
kena ingat susunannya iaitu
E,I,S,H iaitu bunyi dit


2. Dah
T dah
M dah-dah
O dah-dah-dah

Sama seperti diatas T,M,O bezanya
bunyi iaitu dah


3. Di-Dah
A di-dah
U di-di-dah
V di-di-di-dah
W di-dah-dah
J di-dah-dah-dah

1. Huruf A hingga V bunyi di
bertambah dari satu ke tiga
manakala dah tetap satu pukulan.
2. W & J di tetep satu pukulan manakala
dah bertambah dari dua ke tiga pukulan.


4. Dah-Dit
N dah-dit
D dah-di-dit
B dah-di-dit-dit
G dah-dah-dit

1. Huruf N & D dah tetap satu dan dit
bertambah dari satu ke dua ketukan.
2. Huruf B & G dah bertambah dari satu
ke dua dan dit berkadar songsang dari
dua ke satu pukulan.


5. Di-Dah-Dit
R di-dah-dit
L di-dah-di-dit
F di-di-dah-dit

1. Huruf R hingga F dah di kapit oleh dit.
R tiga ketukan dan yang lain empat ketukan.
2. L dua dit di sebelah kanan dan F dua di
di sebelah kiri.

6. Dah-Di-Dah
K dah-di-dah
Y dah-di-dah-dah
C dah-di-dah-dit
Q dah-dah-di-dah

1. Huruf K,Y & Q dit dikapit oleh dah kecuali
huruf C diakdiri dengan dit.
2. K & Y diakhiri satu dan dua dah. Huruf C & Q
dimulai dengan satu dan dua dah
3. K tiga ketukan dan selebihnya empat ketukan.


7. Di-Di & Dah-dah
P di-dah-dah-dit
X dah-di-di-dah
Z dah-dah-di-dit

1. Huruf P dua dah dikapit oleh dua dit
2. X & Z di mulai dengan satu dan dua dah.
3. Semuanya empat ketukan.


8. Di akhiri dengan Dah
0 dah-dah-dah-dah-dah - 5 dah
1 di-dah-dah-dah-dah - 1 di 4 dah
2 di-di-dah-dah-dah - 2 di 3 dah
3 di-di-di-dah-dah - 3 di 2 dah
4 di-di-di-di-dah - 4 di 1 dah

1- Angka 0 hingga 4 adalah lima ketukan .
bezanya adalah dah dan dit. 0 lima dah.
2- Angka 1 hingga 4 di bertambah
mengikut susunan nombornya
manakala dah semakin berkurangan.


9. Di akhiri dengan Dit
5 di-di-di-di-dit - 5 dit
6 dah-di-di-di-dit - 1 dah 4 dit
7 dah-dah-di-di-dit - 2 dah 3 dit
8 dah-dah-dah-di-dit -3 dah 2 dit
9 dah-dah-dah-dah-dit -4 dah 1 dit

1-Angka 5 hingga 9 lima ketukanjuga
Angka 5 adalah lima dit
2- Angka 6 hingga 9 dah bertambah
manakala dit berkurang.

Tiada ulasan: